0

ყლეთა ყლე

სიტყვა ყლეს განმარტება ამჟამინდენ რეალობაში გვევლინება ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებში,რომლებისადმიც გაგვაჩნია უარყოფითი განწყობა.
თუმცა “ყლეთა ყლე” არის განსაკუთრებული და გამორჩეული “ყლის” ყველაზე დიდი დამსახურების დამაფასებელი სიტყვა.”ყლეთა ყლე” სიტყვა გვეუბნება,რომ არსებობს სოციუმი,რომელიც დაკომპლექტებულია ყლეებისგან,ხოლო ამ სოციუმის გენერალური დირექტორი გახლავთ ადამიანი,რომლის მიმართაც გამოიყენება ზემოთ აღნიშნული სიტყვა.

რა ვქნა მთხოვეს და დავულომბარდე
- ყლეთა ყლე ხარ