3

ჩატყვნა/გატყვნა

შემთხვევით დანახვა, აღმოჩენა.

1. გუშინ თენგიზა ჩავატყანი რო თურმე მაყუთს მიყეხავს ეგ თესლი
2. უი იმ დღეს ბარნოვზე გაგატყანით შენ და დედაშენი ზოლებიანთან