0

გამუტვლა

ძალის დემონსტრირება დამნაშავის მიმართ, ფიზიკური შეურაცხჰყოფა, იგივე ცემა. "გამუტვლის" ღირსი არის ადამიანი, რომელიც უსამართლოდ და უღირსად იქცევა. ფართოდ გავრცელებულია მისი მორუსულო ვარიანტები როგორიც არის "გაპიზდვა" ან ჩაპიზდვა".

დავითას გუშინ ფული კიდევ არ მოუტანია და მაგრად გავმუტლე!
ერთხელ ყელში ამომასხამს რევაზას ყლე საქციელები და მაგრად გავმუტლავ!

0

გამუტვლა

ადამიანის დასახიჩრების ან მაგრად ცემის ერთ-ერთი სინონიმი.

დღეს რო ვნახავ მაგრად გავმუტლავ.