0

ყლის მაძუგი

ეს სიტყვა განდონა ბავშვის (იხ.განმარტება) სინონიმია. გამოიყენება განსაკუთრებულად ვერაგი ჩანაფიქრების მქონე 12-16 წლამდე ბავშვებზე.

- ეს რა სურათი დამიყენე შე ყლის მაძუგო!