0

ყვერის ძგიბა

ადამიანი რომელიც ყველა საკითხში უნიჭოა. ასევე გამოიყენება სპეციფიურად დაყლეებულ სუბიექტებზე,რომლებსაც საკუთარი დამახასიათებელი ქცევები აქვთ.

-კიდევ ვერ ისწავლე თამაში შე ყვერის ძგიბა...