0

დათირვა

განსაკუთრებული სიფრთხილით ობიექტებზე დაკვირვება. სიტყვა ასევე გამოიყენება კონკრეტული ღონისძიების დაზვერვის დროს. ეს მოქმედება ჩვეულებრივ მოქალაქეებს გაიგივებული აქვთ უშიშროების დავალებასთან.

- მიდი მიდი დათირე რა კამანდაა და მოდი.

-ეს ელენეა?
- მოიცა დავთირო...