0

დახვრეპა

წვნიანის მირთმევა
იგივეა რაც შეხვრეპა

გუშინ მაგარი წვნიანკ დავხვრიპე