0

მიფშვნა

ფულის უაზროდ და ბოლომდე დახარჯვა

"ბოზებს მივაფშვენი მთელი ხელფასი"