0

შეეჩ

შეჩემა-ს უფრო თბილი და შემოკლებული ვარიანტია. ძირითადად დიდი ხნის ძმაკაცები და პაძელნიკები იყენებენ.

- რას შვები შეეეეჩ?