0

მოყლევება

იგივე მოსრიალება. სიტყვა გამოიყენება შეცდომის გაცნობიერებისას, როცა შედეგი უკვე დამდგარია და თან უსიამოვნო.

ბარიგამ მაგრად მოგვაყლევა, ტრუხა გამოდგა.