0

დაყლეპროჭაობა

უაზროდ სიარული - ხშირად ითქმის ისეთ ადამიანზე, რომელიც დანიშნულების ადგილზე მისვლის ნაცვლად აქეთ-იქით დატრაკანებს. პირველად ეს სიტყვა იმერეთის მეფე - ბაგრატ მესამეს უხმარია, როდესაც საკუთარი ვეზირის მოლოდინში გაღიზიანებულს ეს სიტყვა აღმოხდომია. ეს ფაქტი იმაზეც მეტყველებს, რომ 1560-იან წლებში უკვე ცნობილი იყო ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა: ყლე და პროჭი

- ბიჭო საბა სადაა, ხო თქვა 2-ზე მაქ ვარო?
- არ იცი მაგის ამბავიი, დაყლეპროჭაობს აქეთ-იქით ალბათ

0

დაყლეპროჭაობა

ადამიანის ალოგიკური და სულელური მოქმედწბევი

რას დაყლეპროჭაობ! გაჩერდი რა