1

ჩუკენობა

ხელმარჯვეობის ბიბლიური სინონიმი.ცნობილია ინგლისური ვარიანტიც რომელიც არაწესიერი ზმნაა
Choke-chuke-choken

ახალგაზდური ჩუკენობის ჩემპიონატი