0

ყლიშვილი

ადამიანი რომელსაც ახასიათებს საზოგადოების ფართო ნაწილისთვის მიუღებელი ქცევები

აუ რა ყლიშვილაა