2

ფეღბურთი

სპორტის სახეობა.აი ის ყველას რო გვითამაშია ბავშობაში

ბიჭო რაშვები? ამდღეებში ფეღბურთი ხო არ მოგვეცხო?

0

ფეღბურთი

სპორტის ნაირსახეობა რომელიც პოპულარულია საქართველოში და ამ სპორტს ძირითადად შშმ პირები მისდევენ რომელთაც ფეხის ნაცვლად ფეღები აბიათ

დღეს ლუდი დავითრიოთ და ფეღბურთს ჩავუჯდეთ