2

თურქული სერიალრბი

მასობრივი გამოყლევების საშუალება. ძირითადად უფროს თაობებში

ჩიჩეკმა ბარან ეფენდის თლახათლუხუმი აჭამა