1

ბაბაქუში

სერიოზული მოსაწევი,რომელიც გამოცდილ მწეველსაც კი ერთ ნაპაზში მოწყვეტს. ძალიან იშვიათია

ბაბაქუში დამესიზმრა გუშინ