0

ბებერო

მამაკაცი მეგობრისადმი თბილი და გულთადი მიმართვა

როგორ ხარ ბებერო? სად დაიკარგე ბებერო?

0

ბებერო

ხშირად ასაკით მცირე პირის მიმართ ნათქვამი კონპლიმენტი, რომელიც მის გამოცდილებასა და ავტორიტეტს უსვამს ხაზს

გიო შე ბებეროოო