1

თესლიანი ხელი

თესლიანი ხელი გადაუსვა- ქართული სოციალური ქსელის ვიწრო წრეში გავრცელებული ტერმინი. ნიშნავს მოწინააღმდეგეზე დამამცირებელ გამარჯვებას.

თესლიანი ხელი გადაუსვა - სასტიკად დაამარცხა.