0

გამუხლიყვერება

ოდეს ვინმე ჩხუბიანობისას ძირს დაეცეს, მცემელმა მუხლებს შორისა და ყვერებს ქვეშ მოაქციოს და ისე განაგრძოს მისი ცემა. ვისამე უმკაცრესად გალახვა.

"გუშინ ლევანმა გია გაიმუხლიყვერა, ძლივს ავაგლიჯეთ, ისეთი გამწარებული იყო"