0

დავაჟკაცება

მდგომარეობა, რომელიც მამრის ცხოვრებაში დგება ქალთან პირველი სექსის შემდეგ.

-ჰა როდის წავიყვანოთ შენი ბიჭი პალმებში დასავაჟკაცებლად?
-ჯერ ადრეა შეჩემა 14-ის გახდეს და მერე

0

დავაჟკაცება

მამაკაცის პირველი სექსუალური აქტი. როგორც წესი ''დასავაჟკაცებელი პიროვნება'' ბიძას, მამას ან მეგობრებს მიყავთ შუა ხნის მეძავთან, რადგანაც იგი გამოცდილია.

როდის დავაჟკაცდი?

ვაჟიშვილი ხარ თუ დავაჟკაცდი უკვე?

დაბადების დღეზე ბიჭებმა დავავაჟკაცეთ .