0

ფარჩაკი

რუსული წარმომავლობის ჟარგონი, რომელიც გამოიყენება უხეირო ადამიანის დასახასიათებლად.

ეს ბალოტელი რა ფარჩაკი მოთამაშეა, სულ წითლებს იღებს.