1

ამ ეტაპზე

მორიგი უაზრო ფრაზა, რომლის ხმარებითაც იქმნება იმის ილუზია რომ იცი რას აკეთებ.

"ამ ეტაპზე ანტრეში მივდივარ"