0

დაგენძრა

ამ სიტყვით აფრთხილებ ადამიანს, რომ მას რაღაც ცუდი ელის.
მისი სინონიმებია - დაგერხა, მოგკლავ.
ამ სიტყვას მოყვება ისეთი სიტყვები როგორიცაა - შე ბოზო, მაგრად.

როგორ დამარტყი, დაგენძრა მაგრად შე ბოზო.