0

ყვერსასვენი

ყვერსასვენი - ღდიდის სინონიმია და არაფერი აკავშირებს სასვენ ნიშნებთან. სიტყვა თავად გეუბნებათ, რომ ეს არის ყვერების დასასვენებელი ადგილი. გულისხმობს მამაკაცის სათესლე პარკებიდან ანუსამდე ტერიტორიას.

აუ, ერთი ძმურად, ყვერსასვენი მომფხანე რაა.. ფქვილიანი მაქვს ხელი და...