0

ფასკუნჯი

ერთი შეხედვით ზღაპრული ფრინველია მაგრამ ყლესთან შეთახმებისას განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს

ოე ყლე ხარ თუ ფასკუნჯი