0

პროჭმატორა

მოზღვავებული ენერგიის მქონე, ჰიპერაქტიური ადამიანი, რომელიც წინ და უკან დარბის, მაშინაც კი, როდესაც ამის საჭიროება არ არსებობს.

მაგას რა დაღლის ტოო, იმენა პროჟმატორაა.