0

შუშუა

შუშუა,გამოშუშუებული და ა.შ
მისი სინონიმია მამრობით სქესის პატალა სათამაშო

-ვახ ჩემი რა გამოშუშუებული ზარ
-ბიჯოოო რა შუშუა ხარ