0

მიჩუხანება

ერთი მხარის მიერ მეორის დამარცხება ერთგვარი დამცირების ფონზე. ხშირად რეალობის მცდარი ინტერპრეტაციაა

ნახე რა მიაჩუხანეს გირჩის ჯაფარიძე?