1

ყლეთა დოღი

როდესაც ძალიან ბევრი ყლე იკრიბება ერთ ადგილას

"ფლი მარკეტი ყლეთა დოღია"