1

არაპროფესიონალი

მნიშვნელობა იგივეა, მაგრამ მიმართვა "შე არაპროფესიონალო" გულისხმობს "შე არაპროფესიონალო ყლეო" ან "აზზე არხარ"

"ეგრე არუნდა, აუ ტვინი მოიტყნა, მომეცი რაა ჩემით ვიზავ შე არაპროფესიონალო"