0

კონტროლიორი

ქვეყნის რიგირთი მოქალაქე,რომელსაც საზოგადოება ყველაზე დიდ პატივს სცემს,განსაკუთრებული გულთბილობით სტუდენტები და უმუშევრები გამოირჩევიან,იშვიათია შემთხვევები როცა მათი შეხვედრა ოჯახის მოკითხით არ მთავრდებოდეს,მინიმუმ გულში მაინც.

რაშვები? რავი ვკონტროლიორობ -_-