0

კარგის ტრაკში შეხტომა

ფრაზა იხმარება უაღრესი იმედგაცრუების დროს. ძირითადად გამოიყენება პირველ პირში. ალტერნატივად შეგვიძლია ვიხმაროთ "კეთილებში შეთესლება."

_აუ ისევ ერთმა გამისხა ჩემი კარგის ტრაკში შევხტი.