ვიცურცლავ - განმარტებები - ბიძერი
0

ვიცურცლავ

ვიცურცლავ გამოიყენება როდესაც იფსამთ სიცილისგან...

აუ რა გააძრო ჩევიცურცლეეეე

0

ვიცურცლავ

ვიცურცლავ გამოიყენება როდესაც იფსამთ სიცილისგან...

აუ რა გააძრო ჩევიცურცლეეეე