0

დასაიღლიავებელი

დეზადორი ან დეოდორანტი, რომელიც იცავს იღლიებს აყროლებისგან.

- ბიჭო რომელ დასაიღლიავებელს ხმარობ შენ?
- რექსონა არასოდეს გიღალატებს!