0

პოზნიაკი

მოსაწევი, რომელიც ნელ-ნელა "გაბოლებს".

- ეს რა მომაწევინე ვაბშე არაფერი არ მიქნა ბიჭო
- დააცადე პოზნიაკია