0

გააჩხაკუნე

მიმართვა ფოტოგრაფისადმი (ქორწილში,ნათლობაში ბანკეტში) რომლითაც ცალსახად აღნიშნავს ფოტოგრაფის საქმის სიმარტივეს....

აჩხაკუნე და იყავი შენი რა მიდის.
მიდი ერთი გააჩხაკუნე და გადამიღე ჩემი ძმა