1

ამისპასალარია?

კითხვა ადრესატის მიმართ იმ იმედით რომ
მოპასუხე ვერ გაიგებს რა კითხვა დაუსვეს
და მხოლოდ ქართული ანბანის პირველი
ასიოებით გამოხატავს ემოციას

-ამისპასალარია?
-ა?
-ხუინა(რეკლამა/ტაჩილა/ამსი კვრა/სონი დვა)