2

ნე ვ სასტაიანიი

მთვრალი მასტის ყლეობის ახსნა-პატიება.

"ნე ვ სასტაიანიი იყო შეჩემა, ისე კაი ტიპია"