0

ჩუგუნის ტრუბასავით კუჭი

ფრიად ჯანმრთელი და ნებისმიერი საკვების ამტანი ადამიანის კუჭი. შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტუაციებში როდესაც საჭმლისგან ყველას სახე აქვს მოტყნული და მხოლოდ ერთია ჯანმრთელად, ამ შემთხვევაში შეგვიძლი ვთქვათ ზემოთ ხსენებულ პიროვნებაზე რომ კუჭი აქვს ჩუგუნის ტრუბასავით.

-გუშინ გლდანის 9 ლარიანი ვჭამეთ ყველას გვაწყინა სანდროს გარდა
-მაგას რა აწყენდა კუჭი აქ ჩუგუნის ტრუბასავით