1

ფალოსანა

ფაროსანას ჩლიფინური ვარიანტი.იხმარება ჩლიფინა ბავშვებში

აუ მოკალით ლა ეს დედამოტყნული ფალოსანა ,მალა ალმოკლათ მერე აყლოლდება.