1

დაბომბვა

შემთხვევა როდესაც ფეხს ფული არ აქვს და ცოტა ფაქტს თავისთვის გადაიდებს, მაინც ვერ მიხვდებიანო.

წინა აღებაზე ფეხმა დაგვბომბა და ბევრად უფრო ნაკლები შეგვხვდა.