0

გადამღები მიყვარს

გრძნობების გამოხატვის თავისებური ტერმინი. დამახასიათებელია ლენჩი, პრიმიტიული, განუვითარებელი სოციუმისათვის. გამოიყენება მხოლოდ ონლაინ სივრცეში წარწერის სახით ფოტოზე.

ეს ორი სიტყვა სრულიად საკმარისია აზრის გადმოსაცემად. იხმარება განცალკევებით.