0

დოყნა

დასავლეთ საქართველოში კერძოდ იმერეთში გამოიყენება უქნარა უმაქნისის სინონიმად

მაგისთანა დოყნა ბოვში არ მინახია მეორე