0

ჩჩმ

ეს აბრევიატურა იშიფრება "ჩვენ ჩუმ ჩანაფიქრად", ეს ტერმინი ფართოდ გამოიყენება 16 - 22 წლის ადამიანებით დაკომპლექტებულ სუფრებზე, ძირითადად ადღეგრძელებენ ხოლმე(რაც გულში აქვთ), რაც უფრო მეტ მისტიურობას მატებს სიტუაციას. ზოგიერთი კრეატიული და "ჩ" ს მოყვარული პიროვნება მეოთხე ჩ_საც ამატებს და ფრაზა უკვე "ჩვენ ჩუმ ჩათლახურ ჩანაფიქრად" იქცევა . 'ჩ' ათლახური ოღნდ , აქცენტი ჩ-ზე.

მოდი ამ ჭიქით ჩვენ ჩუმ ჩათლახურ ჩანაფიქრს გაუმარჯოს რაც გულში გვაქ და არ ვამბობთ . დშ დშ