0

დაჯმა

გარდა პირდაპირი მნიშვნელობისა, დაჯმა გულისხმობს მეტოქის დამცირებას, მასზე ფსიქოლოგიური უპირატესობის მოპოვებას. ძირითადად გამოიყენება ბაზარში აშკარა გამარჯვებულის დასახელებისთვის, თუმცა ასევე ნიშნავს სხვადასხვა სპორტულ/კულტურულ ღონისძიებაში დიდი უპირატესობით გამარჯვებას.

-რაღას ვთამაშობთ ამ ფეხბურთს, ვისაც არ ეზარება ყველა გვაჯვამს.