0

მიაჯექი

გამოიყენება ფეხბურთის თამაშისას. ერთგვარი მოწოდებაა მეტოქეზე პერსონალური მჭიდრო თამაშისკენ.

-დავაი, შენია წაართვი მიაჯექი, ბიჭო!