0

ჰოლიუჩტი

იგივე ჰოლივუდში, თუმცა სერგო მას ჰოლიუჩტის ეძახის და ეგ იქნება სწორი

ჰოლიუჩტი რომელსაც მე ვიცნობ ძმაო, მე ვიყავი ერთხელ წასული თბილიში ...