0

გორგო

სიტყვა გორგო შორეული ეგვიპტიდან და ნიშნავს *ლეს

გორგო რისი გორგოა თუ არი გორგავა