0

ხვალ შემოგიტან

როდესაც ადამიანის მოთხოვნილებები აჭარბებს ფინანსებს

-ლურჯი ვინსტონი მინდა და ქინდერი ბავშვისთვის, ესეც მიაწერეთ ციცო დეიდა და ხვალ შემოგიტანთ