0

დედაჩემი მომეყვანოს ცოლად

ეს არის დაგინების უკიდურესი და უმძიმესი ფორმა, ასეთი დაგინების დროს შენ საკუთარ სიმართლეს მაქსიმალურად ამყარებ, გამოიყენება იშვიათად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბოზიზიშვილი ვიყოს და ჩემს დედას ვტენეს არც ისეთი დიდი ზემოქმედების უნარი აქვს.

- არ მჯერა შენი სიტყვის ბრატ
- ეგრეა ძმაო დედაჩემი მომეყვანოს ცოლად.